SAP Identity Management IdM

SAP Identity Management

Zarządzanie tożsamością staje się dużym wyzwaniem dla dzisiejszych firm. Trzeba się upewnić, że twoi użytkownicy mają dynamiczny dostęp do aplikacji w przedsiębiorstwie, że twoje dane są bezpieczne i dostęp do środków jest zgodny z procedurami przedsiębiorstwa, jak i z prawnymi regulacjami.

SAP IdM pomaga w dostosowaniu zarządzania tożsamością, wraz z kluczowymi procesami biznesowymi.

Kluczem przypisywania praw dla rozwijającego się przedsiębiorstwa jest centralny system zarządzający uprawnieniami, który jest elastyczny w dostosowywaniu do procesów biznesowych. Co z tym idzie to obniżenie pracochłonności zespołu serwisowego przypisującego uprawnienia, zmniejszenie kosztów operacyjnych i licencyjnych.

Kluczowe punkty decyzyjne, które kierują na wdrożenie SAP IdM:

Koszty operacyjne

 • Wielokrotność źródeł danych identyfikacyjnych
 • Manualne przypisywanie uprawnień w systemach
 • Skomplikowane prawnie, papierowe wnioski aprobujące
 • Manualne resetowanie haseł użytkowników
 • Cena licencji systemów IdAM

Zmienne procesy biznesowe

 • Specyficzne dla danego przedsiębiorstwa procesy przypisywania danych
 • Przedsiębiorstwa w których partnerzy uczestniczą w procesach biznesowych

Procedury Compliance

 • Brak danych, kto ma dostęp do zasobów IT
 • Niezdolność do automatycznego zabierania dostępu, kiedy pracownik kończy współpracę z przedsiębiorstwem
 • Brak pełnej ścieżki audytowej
 • Brak prewencji dla nieautoryzowanych logowań we wszystkich środowiskach systemowych

Korzyści SAP Identity Management:

Zarządzanie hasłami użytkownika

Utrzymywanie zarządzania hasłami potrafi być dość kosztowne dla biznesu - od zatrudniania service desk-i do zarządzania żądaniami resetu hasła może prowadzić do utraty produktywności, kiedy użytkownicy nie mają dostępu do systemów (!). SAP IdM dostarcza dwuczęściową funkcjonalność zarządzania hasłami, która pomaga znacznie obniżyć koszty poprzez dawanie użytkownikowi jednego hasła dla wszystkich systemów - i możliwość zarządzania hasłami przez użytkowników.

 • Self-Service - Przez odpowiadanie na proste pytania na portalu self-service, użytkownik może zresetować hasło na wszystkich systemach zarządzanych przez SAP IdM.
 • Active Directory - Kiedy hasło jest zmieniane w Active Directory, nowe hasło będzie automatycznie przypisane w wszystkich systemach zarządzanych przez SAP IdM.

Uwierzytelnianie Tożsamości

Dane użytkownika są często trzymane i zmieniane w wielu systemach - imię, nazwisko, numer personalny w SAP HCM, adres mailowy w Active Directory, numer telefonu w bazie danych.

SAP IdM łączy te wszystkie dane w jednym, zwartym obiekcie, który jest wysyłany do wszystkich podłączonych systemów - SAP i Non-SAP. Systemy te są automatycznie aktualizowane, kiedykolwiek jest jakaś zmiana na danych.

Przypisywanie praw użytkownika

Najważniejszą i wyróżniającą cechą systemu SAP IdM jest proces przypisywania ról i uprawnień w systemach SAP i systemach niereferencyjnych. System IdM automatycznie przypisze role do wielu systemów dla większej ilości użytkowników w bardzo krótkim czasie, co sprawi że proces onboardingu będzie sprawny i bardzo szybki.

Zobacz Integracje systemowe i zestaw connector-ów SAP IdM Integracje