SAP Cloud Identity

Jakie mamy podejście do SAP Cloud Identity?

Platforma SAP Cloud Identity daje praktycznie nieograniczone możliwości zarządzania tożsamością użytkowników korporacyjnych jak i możliwość zarządzania użytkownikami pochodzącymi z platform społecznościowych. Platforma ta zapewnia spójny zakres usług i aktywów dla wspomagania organiacji w budowaniu wysoko wydajnych aplikacji chmurowych.

 

   

Jakie usługi świadczymy w zakresie SAP Cloud Identity?

W zakresie usług doradczych i administracyjnych dotyczących SAP Cloud Identity znajdują się:

 • Zarządzanie użytkownikami

  • Zarządzanie użytkownikami – zarządzanie i administracja użytkownikami utworzonymi na platformie SCI jak i pozyskanymi od innych dostawców tożsamoći (np. Microsoft Active Directory)
  • Zarządzanie grupami użytkowników – utworzenie i zarządanie optymalnymi z punktu widzenia uprawnień grupami użytkowników, zapewniających zarówno optymalne dostępy jak i wysoki poziom bezpieczeństwa
  • Zarządzanie administratorami – wyznaczenie administratorów systemu
  • Import i eksport użytkowników – import użytkowników zapisanych w obsługiwanych formatach, dostosowanie listy użytkowników do wymagań SCI jak i pozostałych, obsługiwanych przez klienta systemów
  • Provisioning użytkowników do innych systemów – automatyczne tworzenie użytkowników, przekazywanie informacji o uprawnieniach do podłączonych systemów

 

 • Zarządzanie aplikacjami

  Zarządzanie ustawieniami SAP Cloud Identity

  • Polityki uprawnień użytkowych – sformułowanie jasnych i czytelnych dla użytkowników polityk użytkowych opartych o najlepsze wzorce branżowe
  • Polityki wewnętrzne – sformułowanie jasnych i czytelnych dla użytkowników polityk prywatności serwisu, opartych na najlepszych wzorce
  • Polityki bezpieczeństwa i haseł – sformułowanie optymalnych polityk bezpieczeństwa ze w podzialne na kluczowe grupy użytkowników oraz z uwzględnieniem branżowych standardów i najlepszych praktyk dotyczących długości, złożoności oraz czasu wygasania i odnawiania haseł
 • Zarządzanie dostawcami tożsamości

  • Zarządzanie korporacyjnymi dostawcami tożsamości – konfiguracja połączeń systemu SAP Cloud Identity z innymi systemami zapewniającymi dane o tożsamości użytkowników za pomocą protokołu SAML 2.0
  • Zarządzanie dostawcami tożsamości na bazie mediów społecznościowych – konfiguracja oraz zarządzanie profilami i tożsamością użytkowników zapewnionych za pomocą mediów społecznościowych
 • Monitorowanie i raportowanie systemu

  • Raportowanie – przygotowanie raportów z systemu na podstawie danych diagnostycznych systemu SAP Cloud Identity
  • Logi – debugowanie, dostrajanie i optymalizacja systemu na podstawie zapewnionych logów